Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Kalendarze strażackie na 2019 rok w szkołach powiatu augustowskiego.

W grudniu b.r. odbyły się kolejne spotkania kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie z nauczycielami na terenie powiatu augustowskiego.

Realizowano w ten sposób polecenie gen. bryg. Leszka Suskiego, Komendanta Głównego PSP związane

z dostarczaniem kalendarzy na rok 2019 do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu augustowskiego w ramach prewencji przeciwpożarowej.

W trakcie tych wizyt kontynuowano zainicjowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanie społeczne „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Opracował: kpt. Paweł Bukrejewski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Augustowie


logo RSS

KPSP Augustów:   								Kalendarze strażackie na 2019 rok w szkołach powiatu augustowskiego.