Akcja ,,spoKREWnieni krwią” w Augustowie

Funkcjonariusze powiatu augustowskiego włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi pod hasłem ,,spoKREWnieni krwią”.

22 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się zbiórka krwi, w której czynnie wzięli udział funkcjonariusze tutejszej Komendy, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Augustowskiego oraz osoby cywilne.

Celem akcji jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków. W akcji wzięły udział 23 osoby od których pozyskano ponad 10 litrów krwi. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenowy Oddział w Suwałkach.

Opracowanie: asp. Krzysztof Zielonka

Zdjęcia: st. asp. Marek Bućko


logo RSS

KPSP Augustów:   								Akcja ,,spoKREWnieni krwią” w Augustowie