1. Cel zgromadzenia: Spotkanie Pani Urszuli Pasławskiej z mieszkańcami

2. Godzina rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia: 17.00 - 19.00

3. Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Park przy Rynku Zygmunta w Augustowie

4. Przewidywana liczba uczestników: do 30 osób

5. Planowana trasa przejścia: Park przy Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie i przejście do Miejskiego Domu Kultury.