W środę, 29 maja br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób uprawnionych do najmu lokalu na lata 2019/2020.

Listy dostępne są wnioskodawcom w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły), pokój nr 08 (nr tel. 87 615 62 04).

Augustów, 30.05.2019 r.