Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 17.06.2019 r. do 08.07.2019 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. lokal mieszkalny Nr 16 położony przy ul.29 listopada 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
  2. nieruchomość o łącznej powierzchni 2,5912 ha oznaczona Nr geodez.: 717/26
    o pow.1,2378 ha i 1980 o pow. 1,3534 ha , położona przy ul. Produkcyjnej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.