Dnia 17 czerwca 2019 r. Hotel Malinowy Raj w Solcu Zdroju gościł uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Głównym celem spotkania było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej SGU RP.

Uczestnicy Walnego Zebrania z uwagą wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu – dr Jana Golby z działalności zarządu za okres od stycznia do maja 2019 r.

Włodarze i delegaci gmin uzdrowiskowych dyskutowali nad kwestiami związanymi z realizacją programu „Czyste Powietrze” i związanej z nim ograniczeniem niskiej emisji w uzdrowiskach. Jednogłośnie uznano, że bez działań systemowych wprowadzonych przez Rząd i realizowanych przy współpracy z samorządem nie jest możliwe uzyskanie dobrego efektu ekologicznego. Konieczność podjęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych to kolejny temat omawiany podczas obrad.

Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na bardzo niskie stawki pobytu w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. W ocenie samorządowców konieczny jest wzrost stawki osobodnia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

GALERIA

 Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
 Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP