Informujemy o akcji Pomoc To Moc: „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Dzięki temu programowi jednostki OSP będą miały możliwość ubiegania się o uzyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku prewencyjnego zgodnie z regulaminem akcji.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki to 25 000 zł brutto.

 

Szczegóły w linku : https://pomoctomoc.pzu.pl/osp


Artykuły promocyjne

KPSP Augustów:   								Wsparcie dla OSP. Pomoc To Moc: „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”.