Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Funkcjonariusze rozmawiali o konsekwencjach postępowania niezgodnego z prawem i społecznymi normami.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, dzisiaj spotkali się z uczniami Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Mundurowi, wyjaśniali na czym polega odpowiedzialność prawna za popełnione czyny niezgodne z prawem, mówili czym jest demoralizacja oraz przytoczyli uczniom, jakie zjawiska jej dotyczą. Podczas spotkania funkcjonariusze poruszyli również tematykę związaną z zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania Internetu. Mundurowi omówili także zagrożenia płynące z posiadania oraz zażywania środków odurzających

„Narkotyki i dopalacze zabijają", to kampania, która ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Tego typu spotkania będą kontynuowane przez cały rok szkolny