Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Augustowscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, kolejny raz włączyli się w ogólnopolskie działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Egzekwowali przestrzeganie przepisów, mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale też zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Policjanci z augustowskiej "drogówki", wczoraj, brali udział w działaniach „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Przedsięwzięcie było skierowane do pieszych oraz rowerzystów, którzy spośród wszystkich użytkowników dróg są najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu, czy nawet utratę życia podczas wypadku drogowego. W trakcie wczorajszych działań, mundurowi sprawdzali, jak kierujący samochodami zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi i rowerzyści prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnię.

Tylko podczas wczorajszych działań, mundurowi ujawnili 22 wykroczenia. Przewinienia pieszych polegały przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Kierowców z kolei na przekraczaniu dozwolonej prędkości w pobiżu przejść dla pieszych lub nie ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych, czy też rowerzyście na przejeździe dla rowerzystów.

Uprzejmość i cierpliwość na drodze, wzajemny szacunek oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.