Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Policjanci zachęcają osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania informacji bądź porady. To kolejna edycja inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, jak co roku, biorą aktywny udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas dyżurów mundurowi udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. Poinformują również osoby pokrzywdzone o ośrodkach świadczących pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.

W dniach 21-28 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, można skorzystać ze wsparcia i porady specjalistów.

 

 

Pliki do pobrania

  • 233.33 KB