Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy? Jakie są konsekwencje naruszania prawa w sieci ? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała augustowska policjantka, podczas kolejnej już wirtualnej lekcji bezpieczeństwa z młodzieżą.

Policjantka z Augustowa, dzisiaj przeprowadziła kolejne wirtualne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie. Mundurowa rozmawiała z młodzieżą o cyberzagrożeniach, w tym o zachowaniach, które są w sieci zabronione. Młodzi ludzie aktywnie włączają się w lekcje online. Nowa forma prowadzenia spotkań profilaktycznych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.