Urząd Miejski w Augustowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy Przedsiębiorstwie Transportowym NECKO Sp. z o.o. ul. Komunalna 3 w Augustowie czynny jest przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

- od poniedziałku do piątku: 11:00 – 18:00

- sobota: 10:00 – 14:00.

W tych dniach właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pomiędzy wyznaczonymi terminami ich odbioru, pod warunkiem, że posiadają zgłoszoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczają z tego tytułu opłatę.

Odpady komunalne są przyjmowane nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.necko.com.pl/zom/zom/pszok.html