Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.
Elektroniczny formularz umożliwia zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.
Zgłoszenia można dokonać podając swoje dane osobowe lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca oraz dodać krótki opis zgłoszenia.
Formularz umożliwia również dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub dokumentu.
Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz