Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 22 lipca 2021 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę, złożone w 2020 r. oraz dokonała aktualizacji wniosków umieszczonych na listach na lata 2021/2022.

Projekty listy są udostępnione wnioskodawcom przez okres 14 dni (do 13.08.2021) od dnia ogłoszenia od ich sporządzenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (budynek po gimnazjum nr 1), pokój nr 301 ( nr tel. 511 121 916).

W tym czasie można składać uwagi i zastrzeżenia.

Augustów, 28.07.2021r.