Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

W miesiącach jesinnych, wcześniej zapadający zmierzch powoduje, że zarówno piesi, jak i rowerzyści poruszając się na drodze podczas słabej widoczności i najczęściej w ciemnych ubraniach, stają się dla kierującego pojazdem praktycznie niewidoczni. Pamiętajmy, że pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m, natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m.  Należy pamiętać, że w tym czasie warunki drogowe przemawiają za powszechnym, bezwzględnym używaniem elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży - niezależnie od wieku. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone na przedniej i tylnej części ubrania, by osoba została dostrzeżona przez kierujących nadjeżdżający z obu kierunków. Z elementów odblaskowych powinno korzystać każde dziecko poruszające się po drodze, niezależnie od tego, którą częścią drogi się porusza – chodnikiem, poboczem, czy jezdnią.

Augustowscy policjanci zachęcają, by z odblasków korzystać zawsze, a nie tylko w sytuacji, gdy za ich brak grozi mandat. Mundurowi apelują, by nosić je w każdej sytuacji ograniczonej widoczności, nie tylko po zmierzchu w obszarze niezabudowanym. Chodzi bowiem o życie i zdrowie każdego uczestnika ruchu drogowego.