Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

17 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się XV edycja międzyszkolnego konkursu czytelniczego ,,Czytam pięknie i ze zrozumieniem”. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas drugich i trzecich szkół podstawowych z Miasta i Gminy Augustów. Celem konkursu jest propagowanie pięknego czytania wśród najmłodszych dzieci. Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap to eliminacje, które odbyły się w szkołach uczestników konkursu.

W SzkolePodstawowej nr 6 odbył się drugi etap i składał się on z dwóch części. W pierwszej zadaniem uczestników było rozwiązanie testu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem. W drugiej części uczestnicy popisywali się techniką pięknego, głośnego czytania.

Tegoroczne zmagania konkursowe dotyczyły życia i twórczości Hansa Christiana Andersena. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Krystyna Fiodorow i Danuta Karp.

Oto lista nagrodzonych:

I miejsce – Magdalena Giczewska SP nr 4,

II miejsce – Laura Lewoń SP nr 2 i Mikołaj Naumowicz SP nr 6,

III miejsce – Filip Kukliński SP nr 2 i Przemysław Ludwanowski SP nr 3,

wyróżnienia: Filip Woronko SP Nowinka, Karolina Bondziul SP nr 3 i Szymon Kiendorowicz SP Olszanka

Organizacja konkursu oraz nagrody były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci gier planszowych i drobnych upominków.

Organizatorzy

Bogumiła Dzieniszewska, Jolanta Potapowicz, Małgorzata Kleczkowska

zdjęcia: Bogumiła Dzieniszewska