Burmistrz Miasta Augustowa
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 03.12.2021 r. do 24.12.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie:
1) przeznaczonych do sprzedaży:
- lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. 29 Listopada 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;
- lokal mieszkalny nr 20 położony przy ul. 29 Listopada 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;
2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:
- grunt o pow. 245 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3104 położoną przy ul. Łaziennej,
- grunt o pow. 250 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4241 położonej przy ul. Jutrzenki,
- grunt o pow. 54 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3091/3 położonej przy ul. W.Raginisa,
- grunt o pow. 327 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 667 położoną przy ul. Grzybowej,
- grunt o pow. 116 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 5295/3 położonej przy ul. Malinowej,
- grunt o pow. 112 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5295/10 położoną przy ul. Malinowej,
- grunt o pow. 300 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4763 położonej przy ul. J. Chreptowicza.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa