Dlaczego planowanie biznesowe się czasem nie udaje?

Planowanie w firmie daje przewagę konkurencyjną i pozwala na strategiczne pozycjonowanie. Planowanie obejmuje uzyskanie realistycznego obrazu mocnych i słabych stron organizacji, a także ujawnienie luk i słabości konkurencji. Działanie na podstawie tych danych, zamiast bezczynnego wykonywania tych samych czynności, daje ogromną przewagę nad konkurencją. Co więcej, planowanie pomaga odkryć rozwijające się rynki i wejść na nie z nowymi produktami lub usługami wcześniej niż jakikolwiek inny konkurent, korzystając z przewagi pierwszego wchodzącego na rynek.

Dlaczego niektórzy menedżerowie nie potrafią planować

Chociaż planowanie jest podstawową funkcją zarządzania, w praktyce wielu menedżerów je zaniedbuje. Można pomyśleć, że nie potrzebują oni formalnego planowania, ponieważ nawet bez niego potrafią wykorzystać swoją strategiczną wizję i instynkt, aby utrzymać organizację na właściwym torze. Jednak nie jest to prawdą. Oto kluczowe powody, dla których menedżerowie nie tworzą planów strategicznych:

Nie doceniają znaczenia planowania.

Wielu menedżerów jest nastawionych na robienie wszystkiego, nie zatrzymując się i nie analizując właściwych rzeczy, które muszą zrobić. Nie rozumieją, jak planowanie może wpłynąć na wydajność i nie są skłonni do jakichkolwiek zmian.

Brakuje im czasu na planowanie.

Rozwój firmy zajmuje dużo czasu, a menedżerowie mają zbyt wiele obowiązków. W rezultacie często zdarza się, że menedżerowie myślą o planach strategicznych tylko w domu lub podczas dojazdów do pracy. To może skutkować brakiem planowania. Menedżerowie powinni w szczególny sposób zaplanować planowanie. Jeśli trudno jest znaleźć czas na tę rolę, menedżer powinien delegować więcej obowiązków i unikać mikrozarządzania.

Nie posiadają niezbędnej wiedzy.

Istnieje wiele narzędzi wykorzystywanych w planowaniu, takich jak analiza SWOT, analiza PESTLE, VRIO Framework, skanowanie środowiska, analiza zasobów itp. Jeśli menedżer nie przeszedł dobrego szkolenia z zakresu zarządzania, może nie umieć efektywnie planować, a tym samym nie widzieć w tym sensu. Może być też tak, że brakuje mu doświadczenia w pewnych obszarach - tworzenie planu marketingowego bardzo różni się od planowania operacyjnego.

Za bardzo polegają na swoim doświadczeniu.

Niektórzy menedżerowie mogli odnieść sukces przy braku planowania, co prowadzi ich do myślenia, że planowanie to tylko strata czasu. Przypisują sukces raczej własnym zdolnościom niż sprzyjającym warunkom.

Brakuje im samodyscypliny.

Wyznaczanie i realizowanie celów, zarówno osobistych jak i organizacyjnych, wymaga poświęcenia i dyscypliny. Często menedżerowie muszą rozwijać swoje mocne strony i umiejętności, aby skutecznie planować w zarządzaniu.

Brakuje im sensownych celów i zadań.

Zdarza się, że menedżerowie unikają planowania, ponieważ nie ma celu, który by ich do tego zaangażował lub zmotywował. Często zdarza się to w firmach, które działają bez żadnej misji.