Przypominamy, że w piątek 15 kwietnia 2022r. upływa termin płatności oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022r.

Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.