Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie organizacji imprez sportowych na poziomie miejskim/powiatowym/wojewódzkim/ krajowym mających charakter działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Termin składania ofert upływa 18.08.2022 r. do godz. 15.30. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. Młyńska 35.