Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w dniu 09.08.2022 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE stwierdzono zakwit sinic.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, wydał decyzję administracyjną, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

WODA NIEPRZYDATNA DO KĄPIELI

UWAGA: Wprowadza się tymczasowy zakaz kąpieli w Kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko w Augustowie do czasu ustąpienia zakwitu sinic.

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu ustąpienia zakwitów sinic i wydania komunikatu o przydatności wody do kąpieli.

Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach w powiecie augustowskim dostępne są na:

stronie internetowej Serwisu kąpieliskowego: www.sk.gis.gov.pl

stronie internetowej PSSE w Augustowie: www.gov.pl/web/psse-augustow