Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że podczas kontroli jakości wody w dniach 11.08.-12.08.2022 r. w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE nie stwierdzono zakwitu sinic. Woda w kąpielisku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).

Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach w powiecie augustowskim dostępne są na:

-stronie internetowej Serwisu kąpieliskowego: www.sk.gis.gov.pl

- stronie internetowej PSSE w Augustowie: www.gov.pl/web/psse-augustow