15 sierpnia w Augustowie odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego oraz 10. rocznicy reaktywowania Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach obchodów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Młyńskiej złożono kwiaty. W uroczystości wziął udział Zastępca Burmistrza Sławomir Sieczkowski, a także m.in. Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej kpt. Piotr Augustynowicz oraz starosta augustowski Jarosław Szlaszyński. Były oficjalne przemówienia oraz uroczyste odśpiewanie pieśni "My, Pierwsza Brygada".


Burmistrz wdzięczny kpt. Piotrowi Augustynowiczowi

Burmistrz Augustowa postanowił wyróżnić kpt. Piotra Augustynowicza za kultywowanie tradycji wojskowej oraz wkład w reaktywację P.O.W. Podczas uroczystości pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego podziękowanie wręczył osobiście Zastępca Burmistrza Sławomir Sieczkowski.

Przypomnijmy, że reaktywacja Polskiej Organizacji Wojskowej nastąpiła 12 lipca 2012 roku w Szeligach. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie tej inicjatywy. Autorem reaktywacji był obecny Komendant Główny POW kpt. Piotr Augustynowicz.


Czym jest Polska Organizacja Wojskowa

Polska Organizacja Wojskowa jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu strzelectwa, taktyki, terenoznawstwa, survivalu czy szkolenia patriotyczno-obywatelskie. Działa zgodnie z zasadami i celami wprowadzonymi przez jej założyciela Józefa Piłsudskiego.