OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący

Doraźnej Komisji Statutowej

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Marek Sznejder