Policjantka z Augustowa rozpoczęła cykl spotkań w ramach doradztwa zawodowego z ósmoklasistami Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. Mundurowa opowiadała młodzieży o specyfice swojej pracy, satysfakcji jaką daje służba w Policji, a także przedstawiła wymagania jakie muszą spełniać kandydaci na przyszłych policjantów. W trakcie spotkania, uczniowie obejrzeli film promujący pracę w tej formacji, zapoznali się z poszczególnymi etapami postępowania kwalifikacyjnego, a także uzyskali wiedzę jakie i gdzie należy złożyć dokumenty.