Posiadasz budynek w Augustowie? Planujesz termomodernizację swojego domu lub wymianę pieca? Skorzystaj z programu Czyste Powietrze. Możesz otrzymać nawet do 136 tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia. Wspólnie poprawiamy jakość powietrza w naszym mieście. Pomoc w przygotowaniu wniosku i jego złożeniu otrzymasz w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, który znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie.