BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, obręb 3, przy ul. 3 Maja 58, oznaczonej Nr geodez. 3625 o pow. 0,0977 ha