Policjanci z augustowskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą wzmożone kontrole autobusów, które dowożą uczniów do szkół na terenie całego powiatu. Policyjne działania wpisują się w ogólnopolską akcję pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem realizowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w zakresie środków transportu wykorzystywanych do przewozu dzieci i młodzieży. Mundurowi, podczas kontroli, sprawdzają stan techniczny i obowiązkowe wyposażenie pojazdów oraz ich oznakowanie. Funkcjonariusze kontrolują ponadto wymagane dokumenty i uprawnienia kierowców, jak również ich stan trzeźwości. Od początku września policjanci skontrolowali już kilkanaście gimbusów. W czasie kontroli funkcjonariusze nie ujawnili żadnych nieprawidłowości, mogących negatywnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa przewożonych pasażerów. 

  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus
  • policjanci kontrolują autobus