Starszy sierżant Sebastian Micun w szeregi policji wstąpił w 2018 roku. Służbę rozpoczął w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, następnie pełnił ją w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Od początku służby był związany z garnizonem podlaskim. Odchodząc w tak młodym wieku pogrążył w smutku bliskich i przyjaciół.

Kierownictwo podlaskiego garnizonu oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników policji składają jego bliskim wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!