Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ!” odbyła się  w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Debata była doskonałą okazją, aby porozmawiać z mieszkańcami o istniejących wokół nich zagrożeniach oraz sposobach ich unikania i eliminowania. Podczas spotkania poruszono najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać młodzi kierowcy. Mundurowi przypomnieli również zasady funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Dziękujemy Augustowskiemu Centrum Edukacyjnemu i przedstawicielom Straży Granicznej w Augustowie za wspólne zorganizowanie tego spotkania.

  • Policjanci opowiadają o bezpeiczeńśtwie
  • Policjanci opowiadają o bezpieczeństwie
  • przeprowadzanie ankiet
  • Przedstawiciele służb
  • Straż graniczna
  • Policjanci rozpoczęli debatę