Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie wzięli udział w turnieju profilaktycznym zorganizowanym w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Jedną z konkurencji był policyjny tor przeszkód. Funkcjonariusze najpierw omówili, jak prawidłowo pokonać tor przeszkód, który jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego do policji. Później 5 drużyn zmagało się w teście sprawności. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

Przypominamy!
Test sprawności fizycznej jest jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w policji. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn

  • Policjantka nadzoruje pokonywanie toru przez ucznia
  • Policjantka nadzoruje pokonywanie toru przez ucznia
  • Policjantka nadzoruje pokonywanie toru przez ucznia