Zaczynamy rekrutację do przedszkoli w Augustowie: 4-15 marca 2024
Zbliża się czas, gdy rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym w Augustowie będę mieli okazję zapisać swoje pociechy do jednej z pięciu miejskich placówek edukacyjnych. Proces ten, który rozpocznie się już 4 marca 2024 roku, został maksymalnie uproszczony i dostosowany do potrzeb współczesnych rodziców, oferując możliwość elektronicznych zapisów. Warto przyjrzeć się bliżej, co oferują augustowskie przedszkola i jak przebiegać będzie tegoroczna rekrutacja.
  1. Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Augustowie startuje 4 marca 2024 r. i potrwa do 15 marca.
  2. W Augustowie funkcjonuje pięć przedszkoli publicznych.
  3. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie lub w formie papierowej.
  4. Przedszkola oferują wysoki poziom edukacji i opieki, z uwzględnieniem zajęć dodatkowych jak język angielski czy rytmika.
  5. Harmonogram rekrutacji obejmuje etapy: weryfikacji wniosków, ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzenie woli przyjęcia, aż po postępowanie uzupełniające.

Augustowskie przedszkola publiczne to środowisko, w którym dzieci mogą bezpiecznie rozwijać swoje talenty i umiejętności. Zespół pedagogiczny każdej z placówek składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli, którzy z pasją podchodzą do edukacji najmłodszych. Warto podkreślić, że przedszkola te są przygotowane do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z problemami zdrowotnymi, zapewniając im odpowiednią opiekę i wsparcie.

Rekrutacja online pozwala rodzicom na szybkie i wygodne zapisanie dziecka do wybranej placówki, bez konieczności stania w długich kolejkach. Proces ten został zaprojektowany tak, aby jak najbardziej ułatwić rodzicom dokonanie wyboru najlepszego miejsca dla swojego dziecka.

Wśród oferowanych zajęć dodatkowych znajdziemy między innymi naukę języka angielskiego od najmłodszych lat oraz zajęcia rytmiczne, które są dostępne we wszystkich grupach wiekowych. To doskonała okazja, by od najmłodszych lat rozwijać wśród dzieci zainteresowania i talenty, a także umiejętności społeczne.

Harmonogram rekrutacji przewiduje kilka kluczowych etapów, począwszy od weryfikacji wniosków, przez ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, aż po postępowanie uzupełniające. Cały proces ma na celu zapewnienie transparentności i sprawiedliwości podczas rekrutacji, dając wszystkim dzieciom równą szansę na zdobycie miejsca w wybranej placówce.

Augustów stawia na edukację przedszkolną, oferując rodzicom i ich dzieciom placówki o wysokim standardzie kształcenia i opieki. To inwestycja w przyszłość najmłodszych, która przyniesie korzyści zarówno dzieciom, jak i całej lokalnej społeczności.


Źródło: Urząd Miejski Augustów