UM Augustów: Ostateczny termin płatności podatków lokalnych już jutro!
Przed nami ważny termin dla wszystkich właścicieli nieruchomości, gruntów rolnych oraz lasów – 15 maja to ostatni dzień na uregulowanie drugiej raty podatków lokalnych za rok 2024. Nie zapomnijcie o swoich zobowiązaniach finansowych, aby uniknąć niepotrzebnych opłat za zwłokę.
  1. Ostateczny termin zapłaty podatków przypada na środę, 15 maja 2024 roku.
  2. Podatki można opłacić w kasie Urzędu Miejskiego, znajdującego się przy ul. Młyńska 35, w godzinach od 8:00 do 14:00.
  3. Możliwe jest również dokonanie płatności w placówkach bankowych oraz pocztowych.
  4. Ważne jest, aby każda wpłata była realizowana na indywidualny numer konta podatnika, co zapewnia prawidłową identyfikację płatności.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dokonania płatności w terminie. Pamiętajcie, że każdy podatek ma swój unikatowy numer konta, który służy do identyfikacji wpłaty. Nie udostępniajcie tego numeru innym osobom ani nie używajcie go do opłacania innych zobowiązań podatkowych. Troska o terminowe regulowanie należności to nie tylko obowiązek każdego z nas, ale również element dbałości o wspólne dobro i rozwój naszej społeczności.


Na podst. UM Augustów