Wyniki konkursu na wsparcie kultury fizycznej i sportu ogłoszone przez burmistrza
Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego wspierania kultury fizycznej i sportu zostały ogłoszone przez Burmistrza Miasta. Podmioty, które uzyskały dotacje, powinny bezzwłocznie skontaktować się z Urzędem Miejskim w celu dopełnienia formalności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie poniżej.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. To istotna informacja dla lokalnych organizacji i stowarzyszeń, które ubiegały się o dotacje na realizację swoich projektów sportowych.

Formalności związane z umowami o dofinansowanie

Podmioty, które otrzymały dotacje, proszone są o niezwłoczny kontakt z Urzędem Miejskim. Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, mieszczący się przy ul. Młyńskiej 35, pokój 204, jest odpowiedzialny za przygotowanie umów o dofinansowanie. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem 87 643 80 65.

Termin dostarczenia niezbędnych dokumentów

Wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane do podpisania umowy, muszą zostać dostarczone w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Jest to kluczowy etap, który pozwoli na formalne rozpoczęcie realizacji zadania publicznego. Umowy powinny być zawarte przed rozpoczęciem działań związanych z przyznanym dofinansowaniem.

Znaczenie wsparcia kultury fizycznej i sportu w lokalnej społeczności

Wsparcie kultury fizycznej i sportu jest niezwykle ważne dla rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest promowanie zdrowego stylu życia, integracja mieszkańców oraz rozwój lokalnych talentów sportowych. Konkurs ofert daje organizacjom szansę na realizację projektów, które mogą mieć długotrwały pozytywny wpływ na życie mieszkańców.

Burmistrz Miasta wyraża nadzieję, że przyznane dotacje przyczynią się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz do rozwoju lokalnych inicjatyw sportowych. Zachęcamy wszystkie podmioty, które otrzymały wsparcie, do szybkiego dopełnienia formalności, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji swoich projektów.


Na podst. UM Augustów