Dzielnicowy z Posterunku Policji w Lipsku, wspólnie z pracownikami MGOPS w Lipsku, wręczył nagrody w konkursie „Stop Przemocy”. W trakcie spotkania policjant rozmawiał również z młodymi ludźmi o bezpiecznych zachowaniach w szkole.

W miniony czwartek, dzielnicowy z Posterunku Policji w Lipsku, wspólnie z pracownikami MGOPS w Lipsku, wręczył nagrody w konkursie „Stop Przemocy”. Spotkanie odbyło się  w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku. Organizatorem konkursu był Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku, której członkiem jest dzielnicowy. Celem konkursu było eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych), pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzież.

  • Dzielnicowy wręcza nagrody dzieciom.
  • Dzielnicowy wręcza nagrody dzieciom.