Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - wypoczynek letni – odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.