Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.