Augustowscy policjanci zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi. Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

Aby rozpocząć swoją karierę w Policji, należy wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i dostarczyć je do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok:

 • 27 lutego

 • 5 maja

 • 3 lipca

 • 23 sierpnia

 • 27 października

 • 28 grudnia.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;

 • podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Wymagane dokumenty można przesłać na adres Komendy Powiatowej Policji w Augustowie lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Augustowie przy ulicy Brzostowskiego 6.  Jeżeli masz pytania dotyczące doboru do Policji, skontaktuj się z Zespołem Prezydialnym Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerami telefonów: (47) 715 62 02 lub  (47) 715 62 87.