Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu; działalności na rzecz osób starszych - odbędzie się 2 lutego 2023 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.