Pierwsze Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone w Augustowie
W Augustowie odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wojsk Inżynieryjnych, które po raz pierwszy uhonorowały 1 Batalion Saperów. Wydarzenie to zgromadziło nie tylko wojskowych, ale również lokalnych działaczy oraz mieszkańców, którzy wspólnie świętowali ważny dzień dla swojej społeczności.
  1. Mszę Świętą w intencji saperów odprawiono w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego.
  2. Uroczystości przeniosły się na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie odbył się uroczysty pochód.
  3. Podczas wydarzenia złożono hołd saperom, którzy po wojnie przyczynili się do rozminowania regionu.
  4. Zakończenie obchodów stanowiło złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym ofiary oraz zapalenie zniczy na grobach saperów.

W Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego zgromadzili się nie tylko żołnierze i ich rodziny, ale również przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Paweł Krutul, Wicewojewoda Podlaski, oraz płk. dr Grzegorz Kaliciak, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Obecność tak znaczących postaci świadczy o rosnącej roli saperów w strukturze obronnej kraju.

Uroczysty pochód, który przeszedł przez Rynek Zygmunta Augusta, był pełen godności i szacunku dla tych, którzy na przestrzeni lat służyli w 1 Batalionie Saperów. Orkiestra Wojskowa z Giżycka dostarczyła muzyczną oprawę, która jeszcze bardziej podkreśliła uroczysty charakter wydarzenia.

Apel pamięci oraz salwa honorowa, które miały miejsce pod koniec uroczystości, były momentem wzruszającym i przypominały o wielkim wkładzie saperów w bezpieczeństwo i rozwój lokalnej społeczności. Kwiaty złożone pod pomnikiem oraz znicze na grobach saperów były wyrazem głębokiego szacunku i pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.

Wydarzenie to nie tylko umocniło ducha wspólnoty, ale także przypomniało o ważnej roli, jaką saperzy odgrywają w historii i bezpieczeństwie naszego kraju. To święto stanie się niewątpliwie ważnym punktem w kalendarzu miasta, podkreślając jego silne związki z historią wojskowości w Polsce.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Augustowie