Uniwersytet Sukcesu otwiera rekrutację do programu stypendialnego dla kobiet 18-25
Nowe możliwości dla młodych kobiet dzięki VI edycji programu Uniwersytet Sukcesu
  • Program stypendialny skierowany do kobiet w wieku 18-25 lat w trudnej sytuacji życiowej.
  • Mentoring, doradztwo HR, kursy IT i warsztaty rozwijające umiejętności przyszłości.
  • Specjalny nacisk na praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji.
  • Rekrutacja trwa do 14 maja 2024 r., z ograniczoną liczbą miejsc.

Fundacja Digital University od 2014 roku aktywnie działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych wśród młodych kobiet. Ich flagowy projekt, Uniwersytet Sukcesu, wchodzi w szóstą odsłonę, kontynuując misję przygotowania uczestniczek do efektywnego i satysfakcjonującego startu w dorosłe życie zawodowe.

Program jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany na rynku pracy, które wymagają od młodych ludzi nie tylko wiedzy, ale również umiejętności adaptacji i ciągłego rozwoju. Oferuje on kompleksowe wsparcie, które obejmuje nie tylko edukację techniczną, ale również rozwijanie umiejętności miękkich, które są kluczowe w dzisiejszym świecie biznesu.

Uniwersytet Sukcesu otwiera swoje drzwi dla młodych kobiet, które z różnych przyczyn (takich jak problemy materialne, zdrowotne, doświadczenia z przemocą domową czy dyskryminacją) nie mogą pozwolić sobie na tradycyjne formy edukacji. Program oferuje m.in. mentoring, gdzie każda uczestniczka ma możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami, kursy specjalistyczne z obszaru IT oraz warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne.

Wszystkie te działania mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim wyposażenie młodych kobiet w narzędzia niezbędne do budowania własnej przyszłości zawodowej. To inwestycja w ludzki kapitał, która przynosi korzyści zarówno uczestniczkom, jak i całemu społeczeństwu, otwierając przed kobietami nowe perspektywy i możliwości.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, a proces rekrutacji potrwa do połowy maja. To szansa na zdobycie unikalnych umiejętności i start w przyszłość z solidnym przygotowaniem do zawodowych wyzwań. Zachęcamy do zgłaszania się i skorzystania z tej wyjątkowej możliwości.

Uniwersytet Sukcesu to więcej niż edukacja, to przepustka do lepszego jutra dla młodych kobiet, które mimo przeciwności losu, nie przestają marzyć o lepszej przyszłości.


Według informacji z: Urząd Miejski Augustów