Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu w Augustowie na kadencję 2024-2029
W Augustowie rozpoczęła się nowa kadencja Rady Powiatu. W dniu 6 maja zainaugurowano pierwszą sesję, która przyniosła zmiany w lokalnych władzach. Uroczyste ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, a chwilę później wybrano kluczowe osoby na stanowiska kierownicze.
  1. Waldemar Jedliński otworzył sesję jako prowadzący obrady.
  2. Michał Kotarski został nowym Przewodniczącym Rady Powiatu.
  3. Piotr Rusiecki objął stanowisko Starosty Augustowskiego.
  4. W skład Zarządu Powiatu weszli: Wojciech Jerzy Szczudło, Alicja Dobrowolska, Waldemar Jedliński oraz Maciej Zdancewicz.

Podczas sesji, która odbyła się w atmosferze współpracy i zaangażowania, nowo wybrany Starosta, Piotr Rusiecki, wyraził swoją wdzięczność i gotowość do pracy na rzecz społeczności. Chcę podziękować za zaufanie, którym mnie Państwo Radni obdarzyliście. Z tego miejsca deklaruję, że jestem otwarty na współpracę i będę pracował dla dobra Powiatu Augustowskiego – powiedział w swoim przemówieniu.

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Elżbieta Puczyłowska i Mieczysław Lucjan Sobolewski, co świadczy o silnym zespole zarządzającym, który będzie wspierał nowego Przewodniczącego Rady w podejmowaniu ważnych decyzji.

Wybory te są początkiem nowej ery w zarządzaniu powiatem, która zapowiada się jako czas intensywnej pracy i wyzwań, ale też wielkich możliwości dla rozwoju lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą oczekiwać, że nowe władze skoncentrują się na kluczowych aspektach rozwoju regionu, w tym na poprawie infrastruktury, edukacji i bezpieczeństwa.


Starostwo Powiatowe w Augustowie