Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych w czerwcu 2024 r.
W czerwcu 2024 roku na terenie naszego regionu będą przeprowadzane ważne badania ankietowe dotyczące rolnictwa i gospodarstw domowych. Informacje te są kluczowe dla analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
  1. Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (1-28 czerwca)
  2. Badanie budżetów gospodarstw domowych
  3. Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  4. Kondycja gospodarstw domowych (3-12 czerwca)

W czerwcu 2024 roku gospodarstwa domowe i rolne z naszego regionu będą objęte kilkoma istotnymi badaniami ankietowymi. Wśród nich znajduje się między innymi badanie budżetów gospodarstw domowych oraz badanie aktywności ekonomicznej ludności. Te badania dostarczą cennych danych, które pomogą w kształtowaniu polityki społeczno-ekonomicznej kraju.

Jednym z kluczowych badań realizowanych w czerwcu jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badanie to będzie trwało od 1 do 28 czerwca 2024 roku. Dane uzyskane w wyniku tej ankiety są niezbędne do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki te mają istotne znaczenie dla podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej i żywnościowej.

Użytkownicy wybranych gospodarstw rolnych będą mieli możliwość wypełnienia ankiety samodzielnie w terminie od 1 do 5 czerwca 2024 roku. W tym celu należy zalogować się do specjalnej aplikacji, używając danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Po tym terminie ankieterzy będą przeprowadzać wywiady telefoniczne.

Warto również zwrócić uwagę na inne badania prowadzone w czerwcu, takie jak badanie kondycji gospodarstw domowych, które odbywa się w dniach od 3 do 12 czerwca. Dodatkowo, realizowane będzie europejskie badanie warunków życia ludności, które dostarczy cennych informacji na temat jakości życia i warunków bytowych mieszkańców naszego regionu.

Główne Urząd Statystyczny w Białymstoku zachęca wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tych badaniach. Zebrane dane są nieocenione dla tworzenia skutecznych strategii i polityk, które mają na celu poprawę jakości życia w naszym regionie.


Źródło: Urząd Miejski Augustów