Posiedzenie komisji konkursowej w UM Augustów już dziś o 8:00
W najbliższym czasie odbędzie się ważne spotkanie komisji konkursowej, która oceni oferty złożone w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu. Spotkanie, które ma kluczowe znaczenie dla lokalnych inicjatyw sportowych, odbędzie się w Urzędzie Miejskim.
  1. Termin posiedzenia: 20 czerwca 2024 roku.
  2. Godzina: 8:00 rano.
  3. Miejsce: Pokój 204, Urząd Miejski, ul. Młyńska 35.
  4. Zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Komisja konkursowa zbierze się 20 czerwca 2024 roku o godzinie 8:00 w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego przy ulicy Młyńskiej 35. Spotkanie będzie kluczowe dla przyszłości lokalnych inicjatyw sportowych, które mają na celu wspieranie i promowanie kultury fizycznej w naszej społeczności.

To wydarzenie jest istotne dla wszystkich, którzy złożyli swoje oferty w ramach otwartego konkursu. Komisja ma za zadanie nie tylko ocenić złożone propozycje, ale również wybrać te, które najlepiej odpowiadają potrzebom mieszkańców i mają największy potencjał do realizacji.

Warto podkreślić, że wspieranie kultury fizycznej i sportu jest jednym z priorytetów naszego miasta. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy mają możliwość aktywnego spędzania czasu, co przekłada się na ich zdrowie i dobre samopoczucie. To również szansa dla wielu lokalnych organizacji i stowarzyszeń na realizację swoich pomysłów i projektów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia wyników tego posiedzenia, które będą miały istotny wpływ na rozwój sportu i kultury fizycznej w naszej społeczności. Informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego po zakończeniu posiedzenia.


UM Augustów