Uczeń ACE z nagrodą od Zarządu Powiatu za wybitne osiągnięcia
Wielkie wyróżnienie dla ucznia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego! Młody talent zdobył pierwsze miejsca w dwóch ogólnopolskich konkursach, co nie umknęło uwadze lokalnych władz. 26 czerwca, podczas uroczystości, Starosta Augustowski Piotr Rusiecki oraz Wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło wręczyli nagrody i gratulacje zarówno uczniowi, jak i jego rodzicom.

Wyjątkowe osiągnięcia ucznia w ogólnopolskich konkursach

Uczniowie z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego mogą być dumni ze swojego kolegi, który zajął pierwsze miejsca w dwóch prestiżowych konkursach: „Bezpiecznie od startu” oraz „Sprawny w zawodzie 2024”. Oba te konkursy mają na celu promowanie wiedzy i umiejętności zawodowych wśród młodzieży, a sukces w nich jest ogromnym wyróżnieniem.

Uroczystość wręczenia nagród

26 czerwca odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Augustowski Piotr Rusiecki oraz Wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło wręczyli nagrody. Wyróżnienie to jest nie tylko dowodem na ciężką pracę i determinację ucznia, ale także na wsparcie, jakie otrzymuje od swoich rodziców i nauczycieli.

Podczas ceremonii, starosta Piotr Rusiecki podkreślił, jak ważne jest docenianie młodych talentów: „Gratulujemy osiągnięć i mamy nadzieję, że będą one inspiracją dla innych uczniów”.

Znaczenie nagrody dla społeczności lokalnej

Wyróżnienie ucznia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego jest również powodem do dumy dla całej społeczności lokalnej. Takie sukcesy pokazują, że młodzież z naszego regionu ma ogromny potencjał i może konkurować na najwyższym poziomie w kraju. To także dowód na wysoką jakość edukacji oferowanej przez lokalne placówki oświatowe.

Rodzice ucznia, obecni na uroczystości, nie kryli wzruszenia i dumy z osiągnięć swojego syna. „Jesteśmy bardzo dumni z naszego dziecka. Te sukcesy pokazują, że warto inwestować w rozwój młodzieży i wspierać ich pasje” – powiedzieli.

Podsumowanie i przyszłe wyzwania

Osiągnięcia ucznia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego są inspiracją dla innych uczniów i dowodem na to, że ciężka praca przynosi wymierne efekty. Tego rodzaju sukcesy nie tylko budują prestiż szkoły, ale także motywują innych do dążenia do doskonałości.

Władze powiatu zapowiedziały, że będą kontynuować wsparcie dla młodych talentów, aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności i osiągać kolejne sukcesy. „To dopiero początek. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale jesteśmy pewni, że z takim zaangażowaniem i wsparciem, nasze dzieci będą mogły osiągać jeszcze większe sukcesy” – podsumował wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło.


Według informacji z: Powiat Augustowski