Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych sprzedaży i do oddania w dzierżawę.