Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych.