Gmina Miasto Augustów uzyskało finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.