Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Augustów

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci augustowskiej drogówki prowadzą na terenie miasta działania „Błysk”. Mają one na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych ,także z udziałem osób pieszych.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci augustowskiej drogówki, prowadzą działania „Błysk”. Polegają one na ustawieniu w wyznaczonych godzinach, w wybranych miejscach, oznakowanego policyjnego radiowozu z włączonymi światłami błyskowymi oraz nadzorowaniu przez mundurowych ruchu pieszych i kierowców w tych miejscach. Niebieskie błyskające światła oraz stojący obok policjanci powodują, że kierowcy jadą wolniej i rozważniej, a co za tym idzie bezpieczniej.

 

  • Radiowóz z włączonymi światłami błyskowymi.
  • Policjant nadzorujący przejście uczniów przez jezdnię.
  • Uczniowie przechodzą przez przejście dla pieszych pod nadzorem policjanta.