Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 717/18 o pow. 1,1082 ha, położonej w Augustowie przy ul. Składowej, obręb 1, stanowiącej własność Gminy Miasto Augustów, uwidocznionej w Kw Nr SU1A/00033000/6, ogłoszonym na 13 czerwca 2022 r.